جستجوی
پیشرفته

دکتر های متخصص

تهران جمعه, دوشنبه, پنج شنبه, یکشنبه 0 رای امروز موجود است

درباره ی ما “حمید ساعی”

ما بیمارستان دامپزشکی هستیم

خدمات ارائه شده

عمومی 1 همه خدمات
واکسیناسیون 200,000 تومان
داخلی دام کوچک
جراحی 1 همه خدمات
عقیم سازی 1,500,000 تومان

گالری